GRONDWERK EN BODEMSANERING

Met een uitgebreid assortiment van machines kunnen we verschillende soorten werken verrichten.

In combinatie met afbraak kunnen wij ook het grondwerk aanbieden, denkende aan:

  • leveren en verwerken van gronden;
  • bouwrijp maken van terreinen;
  • het verzetten van hoeveelheden grond.